Birthday Shots et al.

 

andrea.jpg beckyandi.jpg beckyandkim.jpg birthdayboy.jpg
andrea.jpg
1/1/1998
62306 Bytes


beckyandi.jpg
1/1/1998
59547 Bytes


beckyandkim.jpg
1/1/1998
60024 Bytes


birthdayboy.jpg
9/26/2000
30528 Bytes


conversing.jpg denied.jpg dorks.jpg dorks2.jpg
conversing.jpg
9/26/2000
39439 Bytes


denied.jpg
1/1/1998
59236 Bytes


dorks.jpg
9/26/2000
41910 Bytes


dorks2.jpg
9/26/2000
39504 Bytes


group.jpg group11.jpg group12.jpg group13.jpg
group.jpg
9/26/2000
32600 Bytes


group11.jpg
9/26/2000
40833 Bytes


group12.jpg
9/26/2000
44681 Bytes


group13.jpg
1/1/1998
60116 Bytes


group2.jpg group3.jpg happyandrea.jpg jose.jpg
group2.jpg
1/1/1998
60161 Bytes


group3.jpg
1/1/1998
59662 Bytes


happyandrea.jpg
9/26/2000
41084 Bytes


jose.jpg
9/26/2000
48569 Bytes


josh.jpg joshandrachel.jpg juggle.jpg kimandjoshcute.jpg
josh.jpg
9/26/2000
56214 Bytes


joshandrachel.jpg
1/1/1998
61632 Bytes


juggle.jpg
9/26/2000
49109 Bytes


kimandjoshcut...
9/26/2000
34266 Bytes


kimandlouise.jpg kimandtamsin.jpg kiranandryo.jpg markandjose.jpg
kimandlouise.jpg
1/1/1998
59678 Bytes


kimandtamsin.jpg
1/1/1998
61809 Bytes


kiranandryo.jpg
1/1/1998
60717 Bytes


markandjose.jpg
1/1/1998
60617 Bytes


markandjose2.jpg marksbird.jpg nimali.jpg notanother.jpg
markandjose2.jpg
1/1/1998
60933 Bytes


marksbird.jpg
9/18/2000
46675 Bytes


nimali.jpg
9/26/2000
35971 Bytes


notanother.jpg
1/1/1998
61436 Bytes


oha.jpg peace.jpg rachel1.jpg rachel2.jpg
oha.jpg
1/1/1998
60627 Bytes


peace.jpg
9/26/2000
43837 Bytes


rachel1.jpg
9/26/2000
71761 Bytes


rachel2.jpg
9/26/2000
55404 Bytes


rachelandwho.jpg sexymark.jpg silly.jpg sineadandkiran.jpg
rachelandwho.jpg
1/1/1998
58415 Bytes


sexymark.jpg
9/26/2000
51871 Bytes


silly.jpg
9/26/2000
30097 Bytes


sineadandkira...
9/26/2000
13919 Bytes


takemypicplease.jpg tammyhiding.jpg tammykeitai.jpg tammykeitai2.jpg
takemypicplea...
1/1/1998
61517 Bytes


tammyhiding.jpg
1/1/1998
61086 Bytes


tammykeitai.jpg
9/18/2000
40363 Bytes


tammykeitai2.jpg
9/18/2000
45591 Bytes


thelovelygirl.jpg
thelovelygirl.jpg
9/26/2000
46176 Bytes